Spekulativna knjiga

dizajn, IxD, translated

02. 04. 2016.

Knjiga/katalog/reader “Spekulativnost” (Ivica Mitrović, Marko Golub i Oleg Šuran) prati/dopuna je izložbi “Spekulativnost” (2.4. – 12.6. 2016., La Triennale di Milano (XXI)).

Knjižica je dvo­je­zična (hrvat­ski i engle­ski) i kroz seriju inter­v­jua s auto­rima i auto­ri­cama izlo­že­nih radova, zajedno s pozva­nim rele­vant­nim među­na­rod­nim prak­ti­kan­tima u podru­čju spe­ku­la­tiv­nog dizajna, ali i diskur­zivni pogled emi­nent­nih eks­pe­rata iz podru­čja spe­ku­la­tivne i opće­nito suvre­mene dizaj­ner­ske prakse, daje uvid u spe­ku­la­tivni dizajn, odnosno kri­tički dizajn, odnosno dizajn inte­rak­cija. Uz sudje­lo­va­nje – James Auger, Nicolas Nova, Matt Ward, Ramia Mazé, Michael Smyth, Cameron Tonkinwise, Francisco Laranjo, Lina Kovačević, Robert Čanak, Anselmo Tumpić, Nikola Bojić, Damir Prizmić, Nina Bačun, Andreja Kulunčić, Silvio Vujičić, Demitrios Kargotis i Dash Macdonald, Tobias Revell, David Benqué, Anab Jain, Estelle Hary i Bastien Kerspern. PDF knjige možete pre­uzeti ovdje: link.

Više na Interakcijama.
 

English

For English tran­s­la­tion ple­ase visit Interakcije.

 

 

CMYK na Munken Print White. Korištena su pisma Thema, Thema Moderato, Typonine Sans, i Typonine SansCondensed (Nikola Đurek, Typonine/Typotheque). Tiskano u Zelini.

, , ,

foto: Darko Škrobonja
foto: Darko Škrobonja
foto: Darko Škrobonja