događaj

Gejst på dansk

Fazan, Na konju smo, Polet, translated

21. 11. 2013.

“Gejst 40½ på dansk” (Polet 40½ na dan­skom) izdaje dan­ska podruž­nica Fazan Izdavaštva, a pred­stav­lja­nje zbirke odviti će se 28.11.2013. u “Løve’s Bog- og VinCafé”, u dan­skom gradu Aarhusu.

Polet u Makini

Polet, translated

14. 08. 2013.

16. 8. 2013. u pul­skoj gale­riji Makina od 19 do 23 sata pos­lu­šajte sto­ljetnu tra­di­ciju por­tu­gal­ske kuhi­nje i oku­site naj­bo­lje od suvre­mene hrvat­ske poezije.

Oleg Andi Oleg u Saxu

dizajn, Polet, umjetnost

20. 12. 2011.

Oleg Andi Oleg će se u petak, 23. pro­sinca, u pul­skom caffe baru “Sax”, pred­sta­viti izlož­bom naziva Jednorog Alfredo, bro­do­gra­di­li­šta, Oleg Andi Oleg. Poveznicu prvens­tveno nalaze u osob­nosti, stavu, i to prvens­tveno kroz poeziju.