Radionica “Pula Fashion Krik 2014”

radionice

03. 12. 2014.

Pula Fashion Krik 2014 je bes­platna radi­onica za uče­nike i stu­dente koja će se odr­ža­vati subo­tama 6., 13. i 20. 12. 2014. u pros­to­rima Galerije Luka (Istarska 30, Pula). Prijave se vrše putem tele­fona (098−46−47−41) ili dola­skom u Galeriju Luka (subota 6. 12. u 11h). Potrebna oprema za sudje­lo­va­nje: foto­apa­rat ili mobi­tel. Radionicu će voditi SofijaSilvia (Silvia Potočki Smiljanić) i Mia Miletić (asis­ten­tica).

Radi se o dru­gom izda­nju radi­onice por­tretne i modne foto­gra­fije, stylinga i mod­nog dizajna.

Svečano otva­ra­nje (Opening Party) odr­žati će se u foajeu Kina Valli 5. 12. 2014. s počet­kom u 20h, gdje će ujedno biti pos­tav­ljena izložba radova reali­zi­ra­nih na proš­lo­go­diš­njem izda­nju Pula Fashion Krika1. Završni doga­đaj, Fashion Party, odr­žat će se u Galeriji Luka 23. 12. 2014. s počet­kom u 19h.

Radionicu (i doga­đaje) orga­ni­zi­raju HDLU Istre, Pula Film Festival, te gale­rija Singular.2


  1. Na izložbi sudje­luju proš­lo­go­diš­nji polaz­nici: Sonja Bajramović, Mia Belušić, Valentina Bokan, Romana Boljun, Noemi Del Bianco, Dina Habulin, Marko Hajdarović, Antonio Hrelja, Sara Klečić, Iva Kostrenčić, Mia Miletić, Marijana Pavlović, Asja Spasojević, Ivana Tomić, Linda Turković, Sanda Voloder. Izložba ostaje otvo­rena do 10. 02. 2015. 

  2. Gotovo sav tekst pre­uzet iz služ­bene naj­ave HDLU Istre

, ,

Sa prošlogodišnje radionice: fotografija – Marko Hajdarović; model – Valentina Bokan; modni dizajn – Linda Turković.
Sa prošlogodišnje radionice: fotografija – Marijana Pavlović; model i styling – Mia Miletić.