ŠPUD 12

dizajn

06. 05. 2018.

Plakat za godiš­nju izložbu radova uče­nika škole pri­mi­je­nje­nih umjet­nosti i dizajna, Pula.

Dizajnirali
Mateja Filipović Sandalj i Oleg Morović

, ,

Spud 12 plakat 2018