volim

poezija

07. 06. 2018.

O.M.

volim ja svoju mamu
volim ja i svog tatu
volim ja i svog brata
i mla­đeg i starijeg
volim ja i svoje prijatelje
volim ja i svoje cure
sve svoje bivše

volim poz­na­nike
ali i strance
volim ljude
ali i životinje

volim ja i svoje neprijatelje
volim ja i ona dva tipa što su se zabila u twinse
volim i gar­ga­mela isto
sve ja volim
ali foo fig­h­terse nikad