Gvozdeno dno

poezija

19. 04. 2014.

Od dale­kih totema
triju glava
sa polja i visine
ozna­čene blizine
tje­raju me na zlo

Dok ciga­reta izgori
čaše dno
u travi leži
i gnoji tlo
pseća lešina — zlo

Riječi se talože
proz­račne viskoze
mrak, kruh i so’
iza vlaka vlak iza vlaka vlak
pruga, trač­nice i — zlo