Gdje je riječ

poezija

07. 01. 2012.

Gdje je riječ?
Tko poji moje konje?
Od triju glava;
Gdje je moja slava?
Ha, java nava prava?