Da bar!

poezija

20. 06. 2015.

O.Š.

Ako bih osta­vio riječ
na stolu
tko bi se usu­dio reć’
kako to nije
prava igra i
zabri­nu­tost oko budućnosti
i djece i životinja
i svega toga bez nade

Čije bi se ruke
uplest’ dale1
bez jeke i bez sloga
govo­reći o množini
jedins­tva identiteta

Ako bih znao
kako bi se glavu odvo­jit’ dalo
i osta­vit ono malo što te čini
uro­nje­nog u maslo
u ono bijelo
što ti okru­žuje tijelo

Bi li to
barem malo
zri­kavce utihnulo


  1. iza­zvane težinom
    pred­meta pjesme
    suhog govora i ulice loja