Typonine

Knjiga: Dizajniranje novih medija

dizajn, IxD, Tekstovi

11. 12. 2012.

U petak, 7. pro­sinca 2012. na Umjetničkoj aka­de­miji u Splitu pre­zen­ti­rana je knjiga Dizajniranje novih medija, Dizajn i novi mediji – hrvat­ski kon­tekst (1995−2010), autora Ivice Mitrovića.