tiskara Zelina

3N 2017

dizajn

10. 11. 2017.

Plakat za sajam Napusti nor­mal­ne­na­prave Drugog mora.

Studije slučajeva (Ruta u MKC‑u)

dizajn

13. 09. 2015.

Veliki lju­bi­telj tipo­gra­fije i dizajna tipo­graf­skih pisama, višes­truko nagra­đi­vani dizaj­ner Dejan Dragosavac zvan Ruta 24.9.2015. izlaže u MKC‑u Split.

Spekulativna knjižica

dizajn, IxD, translated

15. 05. 2015.

Knjiga/katalog/reader “Uvod u spe­ku­la­tivnu dizaj­ner­sku praksu: Eutropija, stu­dij slu­čaja” prati/dopuna je izložbi “Dizajn fik­cija: Eutropija – uvod u spe­ku­la­tivnu dizaj­ner­sku praksu”. Knjižica je dvo­je­zična i daje uvid u spe­ku­la­tivni dizajn, odnosno kri­tički dizajn, odnosno dizajn interakcija.

city | data | future katalog

dizajn, IxD

10. 09. 2014.

Katalog izložbe“city | data | future – inte­rac­ti­ons in hybrid urban space: The UrbanIxD Exhibition” europ­skog pro­jekta UrbanIxD.