Solsticij

Nikola, Aldo i Vladimir

Aldo, dizajn, Fazan, Intervjui

14. 11. 2016.

Razgovor sa Nikolom dok ga čila u Bordou. Fažana u srcu, skate pod nogama! Uvijek akti­van, Nikola Racan, govori nam o svom radu, ska­te­bo­ard sceni, lokal­noj i šire, o sni­ma­nju i naravno o dizajnu pla­kata za koje je prvi, za sada i jedini, dobit­nik nagrade Aldo.