Radeki Polje

Radeki Polje

Cnjotfihter?, translated

15. 09. 2008.

“Radeki Polje” treći je album grupe Cnjotfihter? u izda­nju disko­graf­ske kuće Losh Sound. Album je snim­ljen u malom istar­skom mjestu Radeki Polje.