galerija Anex

Noelov spomenik Noordungu

dizajn

26. 10. 2014.

Prsten Noela Mirkovića laten­tan je pro­jekt iz 2008. godine, u kojemu pred­laže izgrad­nju spo­me­nika inže­njeru Hermanu Potočniku.

Špud 7

Fazan, radionice

05. 07. 2013.

Radionica pod nazi­vom Špud 7 odr­žala se u pros­to­rima Škole pri­mi­je­nje­nih umjet­nosti i dizajna Pula od početka veljače do sre­dine svib­nja 2013. godine.