Fažana

NONO Art fiera natječaj

Fazan

29. 07. 2019.

Udruga Prostor urbane kul­ture poziva likovne umjet­nike svih gene­ra­cija da se pri­jave na natje­čaj za izla­ga­nje u okviru prvog fes­ti­vala NONO Art Fiera u Fažani. Prijave su bes­platne. Među izla­ga­čima biti će oda­bran i dobit­nik otkupne nagrade u iznosu od 2000 kn.

Print Zine 2019

Fazan, radionice

21. 05. 2019.

Udruga Prostor urbane kul­ture orga­ni­zira bes­platnu radi­onicu izrade fan­zina koja će se odr­žati od 24. do 28. svib­nja u pros­toru udruge – Kasarna u Fažani.

Mini Zini 2019

radionice

12. 11. 2018.

Radionica izrade fan­zina Mini Zini 2019. u Prostoru urbane kul­ture u Fažani.

Print Zine 2018

radionice

01. 07. 2018.

Prijavite se na bes­platnu radi­onicu izrade fan­zina koja će se odr­žati od 16. do 20. srp­nja u pros­toru urbane kul­ture Kasarna u Fažani.

OJ vino

Etikeka za vino “OJ”, “naran­často vino”, vino od mošta ispod dropa. Etiketa se sas­toji od naziva, pečata i ručno ispisane/iscrtane posvete. Vino za poklon.