Fazan Fonts

MTN#16

dizajn, Radovi

24. 09. 2021.

Dobar je. Baš je bio ful ok. Mislim da je ovo bio 2. put da koris­tim Baru. Ili 3. ili 4. Ne znam. Ali Bara je pre jaka. Boje sam pogo­dio, sa time sam baš zadovoljan.