Andi Pekica

Eseji o slovima, otisnuto

dizajn, Radovi

15. 07. 2020.

Ovu zbirku posve­ću­jem Olegu i Olegu, lju­dima bez čijeg utje­caja danas ne bih bio ono što jesam. Bio bih uspje­šan, sre­tan, voljen, men­talno zdrav i sta­bi­lan muška­rac u pedesetima.

Iza velikih dalekih ravnina

umjetnost

06. 06. 2017.

U gale­riji Rigo, u Novigradu, proš­log se petka otvo­rila dugo oče­ki­vana izložba, izložba sezone – Iza veli­kih dale­kih rav­nina, Olega Morovića, Olega Šurana i Andija Pekice.