album

Laseri

Cnjotfihter?

21. 10. 2016.

“Laseri” je osmi album grupe Cnjotfihter? u izda­nju disko­graf­ske kuće Losh Sound. Uz već pre­poz­nat­ljivi stil Cnjotfihter?-ov novi album donosi i novi elek­trični, polu eks­pe­ri­men­talni zvuk.

*le novi album

Cnjotfihter?

08. 01. 2014.

“*le novi album” sedmi je album grupe Cnjotfihter? u izda­nju disko­graf­ske kuće Losh Sound.

Neka gej spika

Cnjotfihter?

21. 10. 2010.

“Neka gej spika” šesti je album grupe Cnjotfihter? u izda­nju disko­graf­ske kuće Losh Sound. Album je snim­ljen u Splitu i Istri.

VI

Cnjotfihter?

20. 11. 2009.

Peti album grupe Cnjotfihter? “VI” izdala je disko­graf­ska kuća Losh Sound. Neobično velik broj pje­sama na albumu, kao i velike stil­ske raz­like od pje­sme do pje­sme, rezul­tat su cje­lo­go­diš­njeg sni­ma­nja albuma.

Cnjotfihter?-ov 4. album

Cnjotfihter?

08. 07. 2009.

Četvrti album grupe Cnjotfihter? “4. album” nikada nije snim­ljen. Poznati pul­ski glaz­be­nici bili su zamo­ljeni da u među­sob­noj surad­nji snime album sa autor­skim pjesmama.

Radeki Polje

Cnjotfihter?, translated

15. 09. 2008.

“Radeki Polje” treći je album grupe Cnjotfihter? u izda­nju disko­graf­ske kuće Losh Sound. Album je snim­ljen u malom istar­skom mjestu Radeki Polje.

Cnjotfihter? – THE

Cnjotfihter?

05. 08. 2007.

“THE” je drugi album grupe Cnjotfihter? u izda­nju disko­graf­ske kuće Losh Sound. Adi me zove i pita ako je Oleg tu. Reko sam mu da je.

Cnjotfihter?-ov 1. album

Cnjotfihter?

16. 07. 2007.

“” prvi je album grupe Cnjotfihter? u izda­nju disko­graf­ske kuće Losh Sound. Istovremeno su čla­novi benda pokre­nuli kul­tni časo­pis za poeziju Polet.