za Drugo more 2024.

dizajn, Radovi

03. 06. 2024.

Plakati (A3, B2, B1) za pro­grame (Refleks, Galerija DM) u Drugom moru. Među osta­lim i Fazan Fonts ule­ta­vaju. Uglavnom digi­talni tisak neg­dje lokalno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, , ,

Silvio Vujičić, izložba, B2
Izmišljena institucija, seminar, A3
Sanela Jahić, izložba, B2 b
Sanela Jahić, izložba, B2 a
Mónica Rikić, izložba, B2
Prompt Battle, natjecanje, B2
Majd Nasrallah, razgovor, A3
a
Petra Mrša, izložba, B2
Srećko Horvat, predavanje, B2
Emma Dowling, predavanje, B2
3N 2024, B2