MTN#14

dizajn, Radovi

14. 02. 2019.

Tko što radi? je tema. Tip govori “di su”. Kao pare. Di su pare. Priča se da neka ekipa ili sa izložbe ili sa kon­fe­ren­cije počela da kako muško a “tko što radi”? Vidiš kako može pla­kat. Bila/bio je u krivu naravno. Drugo more organizira.

tisak
off­set, 2 pantonke
papir
neki off­setni bez­drvni nepremazani
for­mat
680 × 980 mm
pisma
Fzn Mreža, Fzn Sardonica

, , , ,

MTN#14 plakat