Mistero Buffo v2

dizajn, Radovi

15. 07. 2022.

Plakat nije prošo. “Zgrozili su se”. A ma… print na Minolti, rezano, ske­ni­rano, slo­ženo, Fzn Infobike – šta se tu imaš zgra­žati. Jbg. Fale logo­tipi, ali eto. Nije po pra­vi­lima šta su pos­ta­vili u Sondi. Bolji je. Preko bi išla traka sa datu­mima i pokroviteljima…

tisak
nije otis­nut
papir
jbg
for­mat
700 × 1000 mm
pisma
Fzn Infobike

, , , ,

prijedlog plakata