Lucerne pak

dizajn, Radovi

27. 04. 2024.

Grafika za paki­ra­nje replika kera­mič­kih lucerni – suve­nira Arheološkog muzeja u Splitu. Orig. pri­jed­log bio “his­to­ria est vitae magis­tra”, ali išli sa “lux in tene­bris” jer su unu­tra uljanice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, ,

lux kutijica i kartončić