Fzn Yrd

FznFnts

11. 06. 2018.

Bezkontrastno bez­se­rifno tipo­graf­sko pismo. Modularno slo­ženo, geome­trij­ske kons­truk­cije. Lagana kopija Knockouta i sl. pisama. Ima neko­liko alter­na­tiv­nih zna­kova (a, g, s). Dosta je usko.

No con­trast sans-serif type­face. Modular/geometric in cons­truc­tion Modularno slo­ženo. Inspired by Knocout and simi­lar type­fa­ces. Has a few alter­na­tive glyphs (a, g, s). It’s quite narrow.

Desktop
15.000,00 EUR
AO licenca
0 EUR
Fzn Yrd p5