Verši na šterni

01. 06. 2013. / 26. 05. 2015.

versi01
 

Zbirka “Verši na šterni1” sadrži probranu poeziju na čakavštini. Ovaj susret čakavskih pjesnika2 pokrenuo je 1994. godine Drago Orlić. Dvadeseti svezak ove zbirke u izdanju Gradske knjižnice Poreč oblikovao je Oleg Šuran. Zbirka je otisnuta u dvije boje: crna za tekst i zelena za lišće. Korištena su pisma Comic New Arial (Mišo Komenda i Oleg Šuran) i Slagerij (Hrvoje Živčić).
 

versi05

versi07

versi08

versi09

versi10

versi11


  1. Stihovi na bunaru. 

  2. Susret čakavskih pjesnika održava se u Vižinadi. Kao rezultat susreta i natječaja koji mu prethodi izdaje se zbirka “Verši na šterni”. 

Tags: , , , ,

RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.