Cnjotfihter? na plavoj izložbi

Cnjotfihter?

20. 11. 2012.

Cnjotfihter? sudje­luje na grup­noj izložbi “Plavo-blu-blue”, u Istarskoj sabor­nici u Poreču, 28. stu­de­noga 2012. Izložba je dio župa­nij­skog pro­jekta XIIxII 2013. Cnjotfihter? se pred­stav­lja sa dva rada: Oleg Morović sa “Miron, mušketa i plavi jahači”, i Oleg Šuran sa ”          Ah ubogi Joriče! Poznavao sam ga, // Horacije — ”.

,

slika 1 – rad Olega Morovića (lijevo) i Olega Šurana (desno)