tekstovi

U petak, 7. prosinca 2012. na Umjetničkoj akademiji u Splitu prezentirana je knjiga Dizajniranje novih medija, Dizajn i novi mediji – hrvatski kontekst (1995-2010), autora Ivice Mitrovića.

Nakon ciklusa kojeg je ovoga ljeta (2011.) izlagao po Dalmaciji slikar, pjesnik, otac, muž, učitelj, mentor, prijatelj, astronom-ribar-fizičar (…), ali prije svega čovjek – Andi Pekica ponovno i napokon, samostalno izlaže u Puli. Tehnički gledano, izlaže slike.

Diplomski projekt Olega Šurana na studiju Dizajna u novim medijima Umjetničke akademije u Splitu kritički propituje današnje široko korištene koncepte interakcije čovjeka i računala (prije svega klasične ulazne uređaje kao što su miš i tipkovnica, te metafore koje koriste grafička korisnička sučelja).

Ulazi unuk u stan. Kozlović na stolu—Gad, sigurno je mrtav. Plava kuverta, bijelo pismo—Jebem vam svima mater.