carevi

carevi

17. 03. 2016.

Najavljujem da pri­je­vodi stižu u nedje­lju, treba nam za tisak u pone­dje­ljak do 16.00. (knjiga od 100 str., preko 4.000 zna­kova po stra­nici, pri­je­vodi sa greškama)