Oleg Šuran

Kako je Dunda?

05. 10. 2012.

Plakat za kazališnu predstavu “Kako je Dunda spasila domovinu” (Istarsko narodno kazalište, INK).

Novine Građanske inicijative za Muzil “Volim Pulu”.

Plakt za 17. MKFM

30. 06. 2012.

Plakat za 17. MKFM (Međunarodni kazališni festival mladih u Puli) otisnut je na 80g/m2 Pamoclassic papiru u dvije boje (tamno plava i crvena).

Plakat za kazališnu predstavu “Mistero Buffo”. Do neprepoznatljivosti je prešarano prvotno (tuđe) riješenje plakata, zadržavajući kompoziciju i oslanjajući se na položaj figure.

za Pulski đir

10. 06. 2012.

Plakat, katalog, pozivnice, i lagano postav. “Pulski đir – mjesta memorije grada” je projekt studenata 1. godine diplomskog studija kulture i turizma. Biti će izloženi predmeti i slike, koji se odnose na mjesta izlazaka i zabave u Puli od 1950. godine do današnjih dana.

Sve najbolje

28. 12. 2011.

Katalog, oprema i postav izložbe “Sve najbolje”. Nema fotki postava, ali bio je super.

Diplomski projekt Olega Šurana na studiju Dizajna u novim medijima Umjetničke akademije u Splitu kritički propituje današnje široko korištene koncepte interakcije čovjeka i računala (prije svega klasične ulazne uređaje kao što su miš i tipkovnica, te metafore koje koriste grafička korisnička sučelja).

Studentski rad, interaktivni objekt (glazbeni instrument), primjer je ugradbenog računarstva.