Martina Ukić

Plakat, katalog i pozivnica za izložbu “terra / zemlja / earth”. Jednobojni tisak (crna boja) na plavo tonirani papir.