DIM

Plakati za pjesničke večeri Društva mladih pjesnika (Pula). A4 plakati umnoženi su fotokopiranjem na raznobojne papire (jedna boja = jedan kafić).