Vidi se sada / kako ti godina traje / preko ulice planine / sa ruba grada / sa visine

O.Š. – 13. 02. 2015. / 12. 01. 2016.

Nadrkano je to
kada udišeš pare nekog
asfalta nekih koraka
nekog betona gdje nitko
ne priziva sliku doma

Care, ase, lave, kralju
tvoji žitelji nemaju našu glavu
nemaju crijeva i ne dišu
ne podnose kišu niti imaju
ikakav pojam o povjetarcu za žednih dana

Nijedna forma tih živućih sistema
ne podsjeća već mahne i kaže
stari, ta apstrakcija od doma
konstrukt je tvojih sjećanja
nauči se pit i svugdje ćeš bit

Ostaješ bez riječi
– rekli bi “ostao si paf”
buljiš u prazno
samo stojiš

RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.