Neka O.K. spika

24. 06. 2013. / 03. 02. 2014.

Zamisli prostrane livade
po brdima se lome
stada koza raštrkana
kraj šume sa strane

I neki daleki oblaci
nagoviještavaju kišu
i gubi ti se tlo pod nogama
od visine i friškog zraka, nakon dugog puta

Tags:

RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.