Mjerim tjeme

04. 05. 2014. / 11. 06. 2014.

Težak je noćni zrak
topao i vlažan
dok su ulice puste
osjećaš korake hoda svog

A zamagljena stakla
gradskih automobila
prigušuju lepet
šišmišjih krila

Ja sam hirurg
a ne težak
sa kukova svojih
amputiram sam

Dok pleća težaka
meka su i laka
—kada motiku doda
—kada život je voda

RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.