jedan kuc dva

15. 02. 2013. / 30. 01. 2014.

otkucaj srca prati
jedan ritam
svakom njegov kuc
jedan rozi jedan plavi
jedan na planini
jedan na proljetnoj travi

jedan na planini
jedan na proljetnoj travi

RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.