Đireto

27. 04. 2014. / 27. 04. 2014.

U dvanaest sati
otkucaj prati moj
hod

U dvanaest mi sati
otkucaj vrati
davno zaboravljeni goj

Glazba u hodu stane

Dah u plućima plane

Sad’ sam mnogi, sad’ sam svoj
Sad’ sam jedan, sad’ sam gnoj

RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.