Moguće Pule – radionica

03. 12. 2014. / 13. 12. 2014.

MP_NKS_2

Kroz ovu radionicu sudionici će se kritički osvrnuti na razvoj Pule i njezino trenutno stanje kroz intervencije u povijesti.

Radionica će trajati će od 9. do 13. prosinca, a voditi će ju Nicholas Mortimer (Scenomatic, London) i Oleg Šuran (asistent, UrbanIxD, NKS, Fazan, Pula/Split). Prezentaciju radionice održati će sudionici 13. prosinca u 16.00 sati u sklopu 20. Sa(n)jam knjige u Istri. Moguće Pule organiziraju Sa(n)jam knjige u Istri, UrbanIxD i umjetnička organizacija Fazan (uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske).

Metodologija

Dizajnerska praksa utemeljena je na promatranju i razumijevanju svijeta oko nas, te svojim djelovanjem nastoji artikulirati naše potrebe, želje i očekivanja kroz proizvode i usluge. Problem nastaje ukoliko želimo proširiti horizonte promatranja s ciljem da bi se identificirale određene novonastale teme. Kritički dizajn i usko povezane prakse dizajna fikcija i spekulativnog dizajna izrazito su poticajne strategije istraživanja “prostora” koji je smješten izvan trenutnog i sada. Dizajn interakcija u urbanom okruženju se, u kontekstu tehnološki proširenog okoliša, kroz kritičku dizajnersku praksu fokusira na ljudske aktivnosti, iskustva i ponašanja koja se događaju među njima. Alternativne sadašnjice kao dizajnerski prijedlozi koriste suvremene tehnologije iz drugačijih ideoloških i konfiguracijskih stajališta od onih koje diktiraju trenutni razvoji proizvoda. Ova je metoda slična historiografskoj praksi kontračinjeničnih povijesti, i žanru alternativnih povijesti u književnosti. Kod takve dizajnerske prakse fokus se pomiče sa poslijedica izmjenjene povijesti na artefakte. Na ovaj način odmičemo se od linearnosti određenih povijesih punktova u svrhu propitivanja zašto su stvari takve kakve jesu.

Finalni “proizvod” šestodnevne radionice biti će jedno ili više mjesta gradske uprave (ili javnih prostora), odnosno individua, grupa, sistema (…) predstavljenih u obliku videa.

Dobiveni koncepti reflektirati će sisteme, tehnologije i tehnološke infrastrukture mogućih Pula, u svrhu propitivanja onih postojećih, kao i nadolazećih.

Nicholas Mortimer

Nicholas Mortimer bavi se umjetnošću, dizajnom, filmom, scenografijom (…), tj. bavi se svime što priliči jednom spekulativnom dizajneru, odnosno osobi koja djeluje u širokom području kritickog razmišljanja. Završio je kiparstvo na Sveučilištu u Brightonu (BA), te Design Interactions pri Royal College of Arts u Londonu (MA). U svojoj praksi Nicolas spaja kulturološke studije medija i tehnologije sa istraživanjima i teorijama povijesti, u svrhu istraživanja odnosa percepcije stvarnosti, sistema kontrole, te granica činjenica i fikcija. Kroz ova istraživanja stvara narative kojima ispituje prošle i trenutne tehnološke napretke kao katalizatore trenutnih težnji, očekivanja i neuspjeha. Kroz trenutne projekte, spajanjem razrađenih scenografija i višeslojnih narativa, stvara studije pojedinaca u vlastitim zatvorenim sistemima, sistemima koje odlikuju ciklično izvršavanje zadataka i spekulativne opsesije, reflektirajući trenutne i buduće probleme društava, gradova i pojedinaca.

Tags: , , ,

RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.